Senaste böckerna

Bok exempel

Bok exempel

Bok exempel

Bok exempel

Villkor & integritetspolicy

Om det är något du undrar över efter att ha läst våra köpvillkor eller vår integritetspolicy är
du välkommen att höra av dig : info@daisyforlag.se

Betalning

Hos Daisy Förlag kan du endast handla genom förskottsbetalning, antingen via vårt Bankgiro eller via Swish.

OBS!
Observera att det vid betalning med Bankgiro kan ta upp till 2-3 bankdagar innan en betalning syns på vårt bankkonto. Leveranstiden börjar först när vi fått in betalningen på vårt bankkonto. Se ytterligare information under Frakt och Leverans.

Frakt och leverans

Vad är fraktkostnaden för min beställning?

Ditt paket skickas genom Postnords spårbara tjänst skicka lätt. Frakten är alltid 69 kr.

Vid avhämtning i Östersund tillkommer ingen fraktkostnad.

Vid frågor om eller inför en beställning kontakta oss gärna: info@daisyforlag.se

Hur lång är leveranstiden?

Dina varor skickas från vårt lager 2-5 vardagar efter att vi mottagit din betalning. Observera att det vid betalning med Bankgiro kan ta upp till 2-3 bankdagar innan en betalning syns på vårt bankkonto. Leveranstiden börjar alltså först när vi fått in betalningen på vårt bankkonto.

Det finns även möjlighet att välja avhämtning i Östersund. Vi kan då via mejl komma överens om lämplig tid för avhämtning, då vi inte har någon fysisk butik med bestämda öppettider. Det finns möjlighet att hämta varor de flesta av veckans dagar.

Kan jag skicka paketet till en annan adress än min egen?

Om du av någon anledning vill skicka din beställning till någon annan kan du ange en annan leveransadress i kassan så skickar vi istället din beställning till den adress du anger där.

Ångerrätt och retur

När du handlar hos oss har du 14 dagars ångerrätt. Ångerrätten gäller från och med den dag du mottog din beställning.

Om du vill utöva din ångerrätt krävs att du skickar ett mejl till oss där du klart och tydligt skriver ett meddelande om att du vill häva hela eller delar av din beställning. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

När vi har mottagit information om att du önskar att utöva din ångerrätt kommer vi utan dröjsmål att via e-post bekräfta att vi tagit emot ditt beslut.
Om ångerfristens sista dag infaller en lördag, söndag eller helgdag förlängs den så att den också gäller nästkommande vardag.

Om du vill ångra ett köp vänligen kontakta oss via mejl:
info@daisyforlag.se

Var försiktig med de varor du inte vet om du ska behålla

Du är ansvarig endast för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion. Om du hanterat varorna utöver vad som varit nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskap och funktion kan vi komma att göra ett avdrag för varornas minskade värde i det belopp som återbetalas till dig.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du väljer att nyttja din ångerrätt och häva ditt köp kommer vi att återbetala dig de betalningar du gjort till oss i samband med beställningen, det vill säga leveranskostnad samt de returnerade varornas pris (vänligen läs om varors minskade värde ovan). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och alltid senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att utnyttja din ångerrätt. Vi kommer att använda samma betalningsmedel som du själv har använt för köpet om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Oavsett betalningsform kommer återbetalningen inte att kosta dig något

OBS! Vi har rätt att vänta med återbetalningen tills vi fått tillbaka varan från dig eller till dess att du sänt in ett bevis på att du återsänt varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du ska återsända varan till oss utan onödigt dröjsmål och alltid senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att häva ditt köp. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Du står själv för de direkta kostnaderna för din retur

Med direkta kostnader innebär exempelvis returfrakt och emballage.
Du kan antingen själv ordna med din retur och därmed välja fraktalternativ själv eller begära en retursedel av oss. Om du vill ha en retursedel från oss kontaktar du oss på info@daisyforlag.se så mejlar vi dig en retursedel inom 3 vardagar.
Kostnaden för retursedeln kan variera beroende på hur många varor du vill returnera (det vill säga paketets vikt och storlek, detta utifrån Postnords priser). Efter att ha fått veta vilka varor du vill returnera beräknar vi priset för returen och meddelar dig detta innan du bestämmer dig för om du vill ha en retursedel eller hellre ta hand om returen själv.

Om du istället själv vill ordna med din retur rekommenderar vi att du skickar varan som spårbart paket så att du kan få ett kvitto på att du skickat den, i händelse av att paketet inte skulle komma fram till oss.

Vid retur ska du skicka med följande uppgifter:

Ditt ordernummer, vilka varor du vill returnera, din mejladress samt telefonnummer vi kan nå dig på. Om du kan får du gärna skicka med följesedeln/kvittot du mottog tillsammans med din vara (du behöver skriva ut den om du mottog den via mejl).

Genom att skicka med efterfrågade uppgifter hjälper du till att förenkla för oss, vilket gör att din retur kan behandlas snabbare.

Information om ångerblankett på konsumentverkets hemsida.

På konsumentverkets webbplats finns en ångerblankett för dig som konsument. Om du vill kan du använda denna. Observera att du i det fall du väljer att använda dig utav den ska skicka den till oss och inte till konsumentverket.
Klicka på länken nedan så kommer du till blanketten.

Klicka här för att se blanketten

Reklamation

Du har 36 månaders reklamationsrätt och kan därför klaga på fel och brister som du hittar inom 36 månader efter det att du mottagit dina varor. Detta kräver dock att felen inte kan skyllas på felaktigt bruk av varan eller annan skadeförvållande åtgärd som medfört felen.
Innan du returnerar en reklamationsprodukt behöver du ta en bild på produkten och mejla till oss på info@daisyforlag.se. Kom ihåg att ange ditt ordernummer. Vi återkommer därefter med vidare instruktioner.
Om du ska returnera en vara som du har en reklamation på och vi anser (via bildbevis) att det är ett berättigat klagomål kommer vi att skicka en returfraktsedel till dig. När vi mottar din returnerade vara kontrolleras den. I det fall vi anser att din reklamation är skälig får du antingen en ny vara eller en återbetalning av varans pris. Beloppet för varan betalar vi tillbaka inom 10 vardagar.

Vid reklamationer kontakta oss via mejl:
info@daisyforlag.se

Vid eventuell tvist kommer vi att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).

ARN: www.arn.se
Allmänna Reklamationsnämnden,
Box 174101 23 Stockholm

EU ODR: ec.europa.eu/odr

Behandling av dina personuppgifter

Daisy Förlag är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på www.daisyforlag.se Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingen sker enligt gällande lagstiftning, allmänna dataskyddsförordningen GDPR.

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. I detta avsnitt beskrivs för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter som behandlas samt på vilken laglig grund behandlingen utförs för dig som kund hos Daisy Förlag.

1.) För att kunna hantera din beställning

Dina personuppgifter behandlas för att:
– Leverera en eller flera köpta produkter eller beställd tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans).
– Kunna göra identifikation.
– Hantera betalningar.
– Hantera ärenden gällande retur och reklamation.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:
– Namn
– Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
– Betalinformation (t ex transaktionsreferens, transaktionstidpunkt).
– Kundnummer
– Betalningshistorik
– Orderinformation, (t ex vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till annan adress).

Laglig grund till att behandlingen av personuppgifter görs: Fullgörande av köpeavtal med kund

2.) För att kunna hantera kundtjänstärenden

Personuppgifter behandlas för att:
– Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som inkommer till oss via vår mejl.
– Kunna identifiera kunden.
– Utreda ärenden som gäller klagomål eller support (inklusive teknisk support).

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas är :
– Namn
– Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
– Din korrespondens
– Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
– Tekniska uppgifter om din utrustning som är nödvändig för supportärenden.

Laglig grund till att behandlingen av personuppgifter görs: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att kunna hantera kundtjänstärenden.

3.) För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser

Personuppgifter behandlas för att:
Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar såsom bokföringslagen samt penningtvättslagen, där det exempelvis finns krav att en betalning ska kunna härledas till en enskild individ.

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas är:
– Namn
– Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
– Din korrespondens
– Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
– Betalningsinformation

Laglig grund till att behandlingen av personuppgifter görs: Rättslig förpliktelse

Delning av personuppgifter

Daisy Förlag kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer gällande lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt/köpt en produkt eller tjänst eller i det fall Daisy Förlag anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Daisy Förlag.

Personuppgifter kan komma att delas för nödvändig behandling till andra företag som Daisy Förlag samarbetar med, gällande exempelvis betalningslösningar, bokföring samt logistik/transport.
I dessa fall behandlar samarbetspartners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och rutiner.

Länkar till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra webbplatser kan medföra att du besöker webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges här, då de behandlar personuppgifter enligt deras egna integritetspolicyer och rutiner.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Du kan när som helst begära att vi rättar uppgifterna om dig om de skulle visa sig vara felaktiga eller inaktuella eller att vi helt tar bort dem. Det kan emellertid finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om att ta bort dina uppgifter. Till exempel om vi behöver ha uppgifterna kvar för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser som företag.

Personuppgifter bevaras inte längre än nödvändigt och gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål de samlats in för. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:
info@daisyforlag.se

Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen www.datainspektionen.se